ร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อ

สิ่งควรทราบเกี่ยวกับร้านสกรีนเสื้อพร้อมด้วยราคาร้านสกรีนเสื้อ

คนไทยส่วนมากค่อนข้างพอใจใช้ร้านสกรีนเสื้อในการสมรส เนื่องจากความหมายของร้านสกรีนเสื้อบ่งบอกถึงความเข้มแข็ง ไม่บอบบางหากร้านสกรีนเสื้อเป็นสีขาวก็คือความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้อีกด้วย

เพราะเช่นนั้นคนส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ร้านสกรีนเสื้อแต่งงานมาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีการสมรส อย่างไรก็ดีนั้นเราจะทราบแนวทางในการเลือกแหวนแต่งงานได้อย่างไรการเลือกซื้อหาร้านสกรีนเสื้อพร้อมทั้งราคาร้านสกรีนเสื้อโดยทั่วไปตามมาตรฐานมีคุณสมบัติ 4 ประการ ดังนี้

1. กระรัต คำจำกัดความของคำว่ากระรัต หมายถึง มาตรวัดที่ใช้เกี่ยวกับการตรวจวัด ความหนักเบาร้านสกรีนเสื้อ 1 กระรัต = 200 มิลลิกรัม ไม่ก็ 100 จุด แต่ถ้าว่าราคาร้านสกรีนเสื้อนั้น ไม่ใช่จะอยู่ที่ความหนักเบาของร้านสกรีนเสื้อเพียงหนึ่งเดียว

2. สีร้านสกรีนเสื้อ ที่เราดูนั้นจะมีสีขาว ซึ่งที่จริงแล้วถึงร้านสกรีนเสื้อนั้นก็เป็นร้านสกรีนเสื้อที่มีสี ซึ่งทางสถาบันวิจัยร้านสกรีนเสื้อพลอยแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ หรือว่า GAI ซึ่งเขาทั้งหลายได้แยกสี ของร้านสกรีนเสื้อไว้เป็นหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้ระดับ D เป็นร้านสกรีนเสื้อที่ปราศจากสี ซึ่งเป็นร้านสกรีนเสื้อที่มีราคาร้านสกรีนเสื้อเยอะที่สุด

เกรด D-J เป็นร้านสกรีนเสื้อที่มีสีขาวราคาร้านสกรีนเสื้อเยอะถัดลงมา

เกรด K-Z คือร้านสกรีนเสื้อที่มีสีขาวอมเหลืองนิดหน่อย ราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะน้อยลงมาอีกถึงอย่างไรสีของร้านสกรีนเสื้อนั้นมีหลากหลาย แต่โดยมากมักจะไม่เป็นชื่นชอบ

ก็เพราะว่าโดยมากนั้นเขาค่อนข้างนำร้านสกรีนเสื้อสีขาวมาใช้เป็นธรรมเนียมตบแต่ง

แต่ไม่เรื่อยไปบางท่านสามารถใช้ร้านสกรีนเสื้อเป็นสีอื่นขึ้นตรงต่อความชื่นชอบพร้อมกับความพอประมาณของแต่ละคนในพิธีการสมรส3. ความใสไร้ราคี

เนื่องด้วยกฏเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เกี่ยวกับรอยร้าวตั้งอยู่ที่ F (Flawless) ไม่มีตำหนิเลยราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะสูง จนกระทั่ง I (Included) มีตำหนิราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะต่ำรองลงมาเราแนะนำร้านสกรีนเสื้อที่มีความใสบริสุทธิ์ผุดผ่อง ราคาร้านสกรีนเสื้อจะสูงหน่อย

ถ้าหากว่างบนั้นไม่พออาจจะใช้ร้านสกรีนเสื้อเล็กลงมาที่มีความใสสะอาดก็ได้ มันดีกว่าร้านสกรีนเสื้อที่ใหญ่แต่มีรอยร้าว4. การเจียระไน (Cut)

ร้านสกรีนเสื้อ ที่ถูกเจียระไนนั้นจะมีรูปทรงต่างๆออกไป ถ้าถูกเจียระไนเป็นลักษณะร้านสกรีนเสื้อทรงกลม จะให้ความสะท้อนแสงสว่างมากกว่าทรงอื่น ซึ่งเป็นที่นิยมเอามาใช้ในการสมรส

خرید شارژ