مزایای پانل کامپوزیت آلومینیوم

پانل کامپوزیت آلومينيومی مقاوم در برابر آتش

پانل کامپوزیت مقاوم در برابر آتش متشکل از لایه ای از ورق آلومینیومی در پائین و بالا، ماده مرکب غیر ارگانیک کند کننده سرعت سرایت شعله به سایر نقاط و مواد ضد حریق در اندازه نانومتری در مرکز پانل کامپوزیت می باشد.

خرید شارژ